Kontrolne badania słuchu
Aparat słuchowy może być eksploatowany około 5 lat. W tak długim okresie w wielu wypadkach następuje znaczne osłabienie słuchu. Należy pamiętać, że stopniowo następujące pogorszenie słyszenia może nie być w porę zauważone i w efekcie dobry, mający potencjalnie duże możliowści aparat słuchowy nie będzie w pełni wykorzystany. Dlatego każdy użytkownik aparatu powinien średnio raz w roku zgłosić się na kontrolne badania słuchu i ewentualne dostrojenie urządzenia uwzględniające zauważone zmiany.

Badania słuchu i regulacje aparatów słuchowych są bezpłatne – warto o tym pamiętać.
Projekt i wykonanie Uninet Polska