Baterie i akumulatory
Aparaty słuchowe są urządzeniami, które przetwarzają i wzmacniają dźwięki otoczenia. Im większa jest wada słuchu, tym większe wzmocnienie musi zapewnić aparat. Do jego osiągnięcia niezbędny jest prąd elektryczny. Dlatego bardzo ważnymi elementami w aparatach słuchowych są ogniwa zasilające, popularnie nazywane bateriami.

Baterie produkowane są w pięciu wielkościach
Obecnie powszechnie stosuje się ogniwa cynkowo-powietrzne, przeznaczone wyłącznie do aparatów słuchowych. Baterie te charakteryzują się dużą pojemnością elektryczną, umożliwiającą pracę ciągłą aparatu słuchowego w czasie od 60 do 400 godzin. Tak duża rozpiętość wynika zarówno z dużej różnicy poboru prądu w różnych modelach aparatów słuchowych, jak i z pojemności elektrycznej stosowanego ogniwa.
Baterie cynkowo-powietrzne produkowane są w pięciu wielkościach, oznaczanych odpowiednimi kolorami, z czego powszechnie stosowane są cztery: typ „10” lub „230” - kolor żółty, typ „312” - kolor brązowy, typ „13” - kolor pomarańczowy, oraz typ „675” - kolor niebieski. Baterie „675” stosowane są wyłącznie w aparatach zausznych dużej mocy, natomiast „5” i „10” („230”) tylko w aparatach wewnątrzusznych. Pozostałe, czyli „312” i „13” używane są zarówno w aparatach zausznych jak i wewnątrzusznych. Kolory oznaczające wielkość ogniwa naniesione są zwykle na naklejce zabezpieczającej lub opakowaniu.
Bateria w aparacie wewnątrzusznym


Ogniwa cynkowo-powietrzne dostarczane są przez producenta w stanie nieaktywnym, tzn. proces chemiczny powodujący powstawanie energii elektrycznej nie jest rozpoczęty. Aktywacja następuje po odklejeniu naklejki umieszczonej na powierzchni baterii, pod którą znajdują się otworki umożliwiające przedostanie się powietrza do wnętrza ogniwa. Pełną sprawność bateria osiąga po około 30 sekundach. Uaktywniona bateria musi być wykorzystana do 4-5 tygodni od momentu zerwania naklejki.
Specyficzne cechy ogniw do aparatów słuchowych wymagają przestrzegania następujących reguł:


  • naklejkę zerwać należy tylko z baterii, którą zamierza włożyć się do aparatu
  • nie wolno naruszyć naklejek na pozostałych w opakowaniu bateriach, gdyż spowoduje to ich nieodwracalne uaktywnienie
  • okres trwałości baterii cynkowo-powietrznych podany na opakowaniu wynosi około dwa lata i dotyczy ogniw, na których nie naruszono fabrycznie nałożonych naklejek
  • baterie cynko-powietrzne są jednorazowe, próby ich ładowania grożą eksplozją!
  • zużyte ogniwa należy zbierać i przynosić do protetyka słuchu, który przekaże je do utylizacji
Niektórzy użytkownicy celowo zakładają aparaty słuchowe jedynie na krótką część dnia, aby oszczędzić baterię. Takie postępowanie nie ma sensu, gdyż przestanie ona działać najdalej po 4-5 tygodniach od momentu zerwania naklejki.
W aparatach słuchowych nie wolno stosować innych, powszechnie dostępnych ogniw. Mogą w trakcie eksploatacji zmieniać kształt, doprowadzając do uszkodzenia styków i obudowy aparatu.
Z aparatu słuchowego, który nie będzie używany dłuższy czas, baterię należy wyjąć, gdyż z rozładowanego ogniwa może nastąpić niebezpieczny dla urządzenia wyciek elektrolitu.
Tester baterii

Współczesne aparaty słuchowe sygnalizują konieczność wymiany baterii emitując odpowiedni sygnał dźwiękowy kilkanaście minut przed wyłączeniem się aparatu. Dostępne są także praktyczne, niedrogie testery, pozwalające ocenić sprawność ogniwa. Mają postać breloczka, wyposażonego również w szufladki na dwie zapasowe baterie.

Oprócz jednorazowych baterii cynkowo-powietrznych stosowane są czasem ogniwa wielokrotnego użytku, popularnie nazywane akumulatorami. Spotkać je można jako zamienniki największych baterii wielkości „675”, sporadycznie również „13”.
Akumulatorki stosowane są rzadko, gdyż umożliwiają zdecydowanie krótszą pracę aparatu słuchowego, wymagają posiadania kosztownego urządzenia do ładowania i zestawu przynajmniej czterech ogniw. Przy powszechnej dostępności, niskiej cenie i wysokiej jakości baterii jednorazowych ich stosowanie jest zarówno nieopłacalne jak i niewygodne.
Niemniej niektórzy producenci w ekskluzywnych modelach aparatów słuchowych podejmują próby stosowania wbudowanych na stałe, ładowanych bezpośrednio w aparacie akumulatorów. Takie rozwiązanie umożliwia bardzo dobre uszczelnienie obudowy aparatu, a więc zwiększenie odporności na wilgoć i zabrudzenia. Przeszkodą w powszechnym stosowaniu takich rozwiązań jest wysoka cena, krótki czas pracy po naładowaniu akumulatora i wynikająca z tego koniczność ciągłego dostępu do sieci elektrycznej.


 

Dobrej jakości baterie są niezbędne do prawidłowej pracy aparatu słuchowego – najlepiej kupować je w specjalistycznych zakładach protetyki słuchu!

Projekt i wykonanie Uninet Polska