Jak zadbać o aparat
Aparaty słuchowe są skomplikowanymi urządzeniami elektronicznymi, użytkowanymi w trudnych, zmiennych warunkach. Narażone na działanie potu, woskowiny, duże wahania temperatury, wstrząsy, często pracują średnio kilkanaście godzin na dobę. Woskowina i wilgoć z ucha mogą przedostawać się do miniaturowych głośników powodując ich uszkodzenie. Zawilgoceniu ulega również wnętrze aparatów słuchowych, w konsekwencji następuje stopniowa korozja połączeń elektrycznych, styków przełączników i potencjometrów.
Aby zminimalizować ryzyko awarii aparatu słuchowego trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad eksploatacji:
  • należy pamiętać, aby zdjąć aparat przed kąpielą, prysznicem, myciem głowy, wizytą u fryzjera i w każdej innej sytuacji, która może spowodować bezpośredni kontakt urządzenia z wodą lub innymi ciekłymi substancjami
  • nie powinno się spać z założonym aparatem słuchowym
  • aparaty słuchowe przechowywać należy w miejscu niedostępnym dla zwierząt domowych, gdyż istnieje duże ryzyko pogryzienia przez ulubionego psa czy kota
  • wskazane jest systematyczne osuszanie aparatów słuchowych
  • w przypadku osób aktywnych fizycznie (sportowców, ludzi wykonujących ciężkie prace fizyczne), lub z innych powodów nadmiernie pocących się osuszanie jest niezbędnym elementem eksploatacji aparatów słuchowych
  • należy używać wyłącznie baterii cynkowo-powietrznych przeznaczonych do aparatów słuchowych
  • jeżeli aparat nie będzie używany dłuższy czas, baterię trzeba wyjąć – pozostawienie grozi rozlaniem elektrolitu i poważną awarią urządzenia
Powyższe uwagi są wspólne dla wszystkich rodzajów aparatów słuchowych.
Ale aparaty wewnątrzuszne i zauszne różnią się budową, dlatego nieco inaczej powinno się je czyścić:
     
APARATY ZAUSZNE   APARATY WEWNĄTRZUSZNE
Projekt i wykonanie Uninet Polska