PFRON

Osoby słabosłyszące, które mają orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze rozdysponowywane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. O dofinansowanie można starać się w ramach dwóch programów:

1. „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze"

Z programu mogą skorzystać osoby, które:

  • posiadają ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
  • mają wydane przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenia na aparaty słuchowe, wkładki uszne, lub system wspomagający słyszenie
  • przedstawią fakturę lub fakturę proforma na zakup aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego i mają dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający określonego limitu.

W tym programie maksymalna kwota dofinansowania może wynosić około 150 % limitu cenowego środka pomocniczego określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale sposób rozdziału pieniędzy leży w gestii danej placówki, dlatego w różnych powiatach rzeczywiście wypłacane kwoty mogą się znacząco różnić.

W związku z koniecznością posiadania potwierdzonego przez NFZ zlecenia na środek pomocniczy z programu można skorzystać raz na trzy lata (dzieci i młodzież do 26 r.ż.) lub raz na pięć lat (dorośli powyżej 26 r.ż.) w przypadku aparatów słuchowych i wkładek usznych , oraz raz na pięć lat przy zaopatrzeniu w systemy wspomagające słyszenie. Jest to podstawowy program dla niepełnosprawnych osób z wadami słuchu, umożliwiający bezpłatne zaopatrzenie w odpowiednio dobrany aparat słuchowy. Warto więc z niego korzystać !

2. „Likwidowanie barier w komunikowaniu się"

Z programu mogą skorzystać osoby, które chcą zaopatrzyć się w urządzenia pomocnicze typu budziki i telefony dla niedosłyszących, systemy sygnalizacyjne i alarmowe, faksy, sprzęt komputerowy itp.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie należy:

  • posiadać ważne orzeczenie niepełnosprawności lub grupę inwalidzką
  • przedstawić fakturę proforma lub kosztorys na zakup środka pomocniczego

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 80 % wartości środka pomocniczego. Posiadanie zlecenia potwierdzonego przez NFZ nie jest konieczne, nie jest również określona granica dochodu. O dotację można ubiegać się raz na trzy lata.
Osoby korzystające z tego programu nie mogą zakupić sprzętu przed uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu.


STRONY, KTÓRE WARTO POLECIĆ:

www.bazy.ngo.pl - wyszukiwarka organizacji pozarządowych, w tym Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i punktów ewidencyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Można tutaj znaleźć wszystkie potrzebne informacje - adresy, telefony, godziny urzędowania.
Aby odszukać właściwy adres, należy w pierwszym polu wpisać pełną nazwę poszukiwanej instytucji (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), w drugim nazwę miasta powiatowego, w kolejnym z rozwijanej listy wybrać województwo.

Projekt i wykonanie Uninet Polska