NFZ
Częściowa refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakupu aparatu słuchowego i wykonania wkładki usznej przysługuje każdemu ubezpieczonemu obciążonemu wadą słuchu.
Wysokości refundacji aparatów słuchowych i wkładek usznych są następujące:

limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia % refundacji kwota refundacji
dorośli czynni zawodowo powyżej 26 r.ż.
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1000 zł 70 % 2 x 700 zł
- dwie wkładki uszne 2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1800 zł 70% 2 x 1260 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
dorośli nie pracujący powyżej 26 r.ż.
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x1000 zł 70 % 2 x 700 zł
- dwie wkładki uszne 2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1800 zł 70% 2 x 1260 zł
refundacja przysługuje raz na pięć lat
dzieci i młodzież do 26 r.ż.
aparaty na przewodnictwo powietrzne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 2000 zł  100 % 2 x 2000 zł
- dwie wkładki uszne* 2 x 60 zł 100% 2 x 60 zł
aparaty na przewodnictwo kostne:
- dwa aparaty słuchowe 2 x 1800 zł 100% 2 x 1800 zł
refundacja przysługuje raz na trzy lata
*refundacja wkładek dla dzieci nie jest limitowana okresem trzyletnim przysługuje w miarę potrzeb


Systemy wspomagające słyszenie refundowane są raz na pięć lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia – 5500 zł, refundacja 50%, czyli 2750 zł.

Aby uzyskać zlecenie na aparat słuchowy, wkładkę uszną lub system wspomagający słyszenie należy:
  • zgłosić się do lekarza laryngologa, który po stwierdzeniu konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub innego środka pomocniczego wypisuje odpowiednie zlecenia
  • zlecenia należy potwierdzić w punkcie ewidencyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia
  • potwierdzone zlecenia zachowują ważność do końca roku
UWAGA! Zlecenia wystawione przez lekarza laryngologa i potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia można zrealizować w dowolnym, przez siebie wybranym zakładzie protetyki słuchu, posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Projekt i wykonanie Uninet Polska