Jak zbadać słuch

Przed przystąpieniem do właściwego badania słuchu specjalista przeprowadza rozmowę wstępną. Jej celem jest uzyskanie informacji o zauważonych problemach słuchowych i czasie ich trwania, trybie życia, sprawności manualnej, a także oczekiwaniach związanych z aparatem słuchowym. Następnie ocenia stan fizyczny ucha - występowanie ew. zmian chorobowych, ilość woskowiny, oraz wielkość i kształt kanału słuchowego.

 
Podstawowy test słuchu polega na sprawdzeniu, jak silne muszą być dźwięki o różnej wysokości, aby osoba badana je usłyszała. Wykonuje się go przy pomocy audiometru - urządzenia wytwarzającego sygnały o określonej częstotliwości i regulowanej głośności. Badany ma założone słuchawki i jego zadaniem jest naciśnięcie przycisku sygnalizacyjnego w chwili usłyszenia najsłabszego dźwięku. Podobnie przeprowadzany jest test tolerancji głośnych dźwięków, różnica polega na tym, że sygnalizowany jest dźwięk nieprzyjemnie głośny, drażniący. W ten sposób uzyskuje się wykres, czyli audiogram tonalny, na podstawie którego łatwo można porównać słuch osoby badanej z prawidłowym.


Następnie przy wykorzystaniu specjalnie opracowanych testów słownych sprawdza się na ile wzrasta rozumienie mowy przy odpowiednim jej wzmocnieniu. Ta część badania ma bardzo duże znaczenie, gdyż u większości osób z odbiorczym uszkodzeniem słuchu występuje zauważalne pogorszenie rozumienia i zawężenie obszaru głośności, w którym rozumienie jest najlepsze. Wyniki testu słownego pozwalają na wstępne oszacowanie skuteczności aparatu słuchowego.

W naszej firmie badania słuchu wykonujemy bezpłatnie. Wykonanie badań nie zobowiązuje do zakupu aparatu słuchowego, ale jest dla nas niezbędną podstawą do przedstawienia propozycji rozwiązania problemu. Dlatego wszystkich, którzy podejrzewają u siebie wadę słuchu zachęcamy do wizyty. W trosce o wygodę naszych klientów prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną.

Projekt i wykonanie Uninet Polska