Problemy ze słuchem

Przyczyn uszkodzenia słuchu może być wiele, począwszy od wad wrodzonych poprzez działanie hałasu, niektórych leków, przebyte choroby, uwarunkowania genetyczne i wiele innych. Ich ustalenie jest domeną lekarzy. Nas, protetyków słuchu interesuje inny problem - jak pomóc osobie słabosłyszącej, u której nie ma nadziei na poprawę stanu słuchu poprzez dostępne formy leczenia. Rozwiązaniem może być zastosowanie urządzenia wzmacniającego i odpowiednio modyfikującego dźwięki otoczenia, czyli aparatu słuchowego. Należy zdawać sobie jednak sprawę z ogromnej różnorodności wad słuchu, wymagającej indywidualnego podejścia do każdego przypadku.
Słuch zdrowego człowieka ma bardzo duże możliwości. Słyszymy dźwięki o bardzo szerokiej skali natężeń - od delikatnych szmerów po grzmot startującego odrzutowca. Nie wszyscy wiemy, że stosunek najcichszych odgłosów, które zauważamy do najgłośniejszych, które jeszcze tolerujemy może wynosić 1 do 100 000 , a zakres rozróżnianych częstotliwości dźwięku zawiera się średnio w przedziale od 50 Hz do 16000 Hz. Mowa stanowiąca podstawę bezpośrednich kontaktów pomiędzy ludźmi wymaga mniejszej skali głośności i częstotliwości - stąd u zdrowego człowieka istnieje duża rezerwa możliwości, dzięki której słyszy i rozumie również w warunkach akustycznie trudnych (np. w hałasie). Sytuacja zmienia się, gdy słuch jest niesprawny.

Najczęściej występujące odbiorcze wady słuchu związane są z uszkodzeniem komórek słuchowych ucha wewnętrznego, miejsca gdzie dźwięk przekazany z ucha środkowego przekształcony zostaje w impulsy elektryczne przesyłane następnie do nerwu słuchowego. Nieprawidłowe funkcjonowanie tak skomplikowanego organu powoduje nierównomierne osłabienie słuchu w odniesieniu do częstotliwości dźwięku - np. tony niskie słyszane są w miarę dobrze, a wysokie bardzo źle. Ulega również zmianie zakres akceptowanej głośności- słabe dźwięki nie są zauważane, a bardzo głośne wywołują duży dyskomfort. Pogarsza się zdecydowanie rozumienie mowy w hałasie, trudności sprawia rozmowa w gronie kilku osób.Wszystkie te czynniki powodują, że dla przywrócenia poprawnego słyszenia konieczne jest zastosowanie urządzeń nie tylko wzmacniających, ale również istotnie modyfikujących dźwięki otoczenia.
Protetyk słuchu chcąc prawidłowo dobrać aparat słuchowy musi przeprowadzić odpowiednie badania, aby na podstawie otrzymanych wyników określić typ aparatu, właściwie go ustawić i wstępnie ocenić skuteczność.

STRONY, KTÓRE WARTO POLECIĆ:

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – www.ifps.org.pl
serwis „SŁYSZYMY” - www.slyszymy.pl

Projekt i wykonanie Uninet Polska